LSVS sporta spēles vieglatlētika telpās, 2.marts, Kuldīga.


Reģistrācija Latvijas sportistiem: Šeit

Registration for foreign athletes: Here

Dalībnieki reģistrācijas secībā: Šeit
Dalībnieki pa komandām: Šeit