LVVA Biedru reģistrs 2018


Nr.p.k. Uzvārds, vārds
1 Aizkalns Imants
2 Aivars Dāvids
3 Aizsilniece Mirdza
4 Alksnis Andris
5 Amasova Daina
6 Andrejeva Kristīne
7 Apele Ilona
8 Ābelis Uldis
9 Āboliņš Harijs
10 Ādamsone Marta
11 Ādmidiņš Valērijs
12 Ārents Pēteris
13 Babre Elga
14 Bačka Irita
15 Bajāre Hermīne
16 Balodis Guntis
17 Balševica Valentīna
18 Barauska Iveta
19 Barauss Juris
20 Baroņenko Inga
21 Bedikere Ingūna
22 Bemers Māris
23 Birzniece Una
24 Blūma Lidija
25 Blūms Valdis
26 Bogdanovs Sergejs
27 Boguža Zaiga
28 Bondarevs Andrejs
29 Brakanska Dace
30 Brakanskis Gatis
31 Breide Madars
32 Bricis Kārlis
33 Bruce Velta
34 Brūne Agra
35 Buholce Gunta
36 Buks Jānis
37 Bukšs Vilmārs
38 Buntika Ilga
39 Bušmanis Arvils
40 Armands Bušs
41 Cela Valdis
42 Cīrule Sarmīte
43 Cukurs Arturs
44 Dainis Jānis
45 Dābola Daiga
46 De Kopē Brigita
47 Dīriķe Linda
48 Drapeza Vadims
49 Dundurs Ivars
50 Edelberga Svetlana
51 Eglītis Māris
52 Eglītis Roberts
53 Erbsa Sanda
54 Ermičs Normunds
55 Faituša Dace
56 Feldmanis Jānis
57 Fiņķis Aivis
58 Fjodorova Ināra
59 Foršū Brigita
60 Gailis Jānis
61 Garkājs Oskars
62 Germova Anda
63 Grantiņš Guntis
64 Grasa Baiba
65 Grēniņš Māris
66 Grigorjeva Vaira
67 Grīgs Raimonds
68 Grinberte Vera
69 Griņevičs Vaclavs
70 Grīnberga Zinaīda
71 Grodnis Juris
72 Grunte-Dinsberga Iveta
73 Gusevs Jānis
74 Helmane Gunta
75 Ivbule Anna
76 Ivzāns Normunds
77 Jakobsone Maija
78 Jakubovska Aiva
79 Jansons Juris
80 Jaundalders Miervaldis
81 Jefimova Varvara
82 Jemeļjanovs Jurijs
83 Jermaļonoks Vladimirs
84 Jokuma Santa
85 Juferovs Andrejs
86 Jurciņa Ņina
87 Kacura Irina
88 Kadiķis Arnis
89 Kalniņa Dace
90 Kalniņš Didzis
91 Kaļva Agita
92 Kaļva Solvita
93 Kaprālis Jānis
94 Karjuse Lilija
95 Kavteskina Nadežda
96 Kojaloviča Ilona
97 Kokareviča Zanda
98 Koniševs Juris
99 Kopasovs Juris
100 Korkliša Edīte
101 Koziņecs Aleksejs
102 Kozlovska Mārīte
103 Kozlovska Ruta
104 Kozlovskis Andris
105 Krastiņa Anna
106 Kreicere Laine
107 Kriščūne Jeļena
108 Kristvalde Gundega
109 Krūmiņš Normunds
110 Krūmiņš Tālivaldis
111 Kūla Dainis
112 Ķiploka Aivita
113 Lamberte Ingrīda
114 Lapiņš Ivars
115 Lasmanis Uģis
116 Lācis Visvaldis
117 Lauva Signe
118 Lebedevs Uldis
119 Lebedoks Juris
120 Lejiņa Baiba
121 Lērme Raitis
122 Lieldiena Ieviņa
123 Liepa Inta
124 Liepiņa Dana
125 Liepiņš Jurģis
126 Liepiņš Modris
127 Linbergs Sandris
128 Liniņa Dace
129 Lisovs Aleksandrs
130 Lojāne Vilma
131 Ludāns Jānis
132 Lulle Anna
133 Lūse Ināra
134 Lūsis Jānis
135 Macuks Anatolijs
136 Maklakova Valentīna
137 Mankovskis Jānis
138 Mārtiņsons Vairis
139 Matvajs Didzis
140 Mālnieks Roberts
141 Māsāns Jānis
142 Mednis Māris
143 Mesters Jānis
144 Mezītis Voldemārs
145 Miķelsons Ilgonis
146 Mincāne Anta
147 Mirks Aivars
148 Miška Guntars
149 Multane Marija
150 Mūrnieks Aivars
151 Mūrnieks Viktors
152 Nikitins Anatolijs
153 Nipkens Romāns
154 Ņefjodova Volkova Ludmila
155 Ņilovs Valdis
156 Okuņevs Oļegs
157 Orehovs Vladimirs
158 Ormane Vita
159 Ozoliņš Uģis
160 Palkavnieks Aldonis
161 Pavlovskis Gunārs
162 Pāvuliņš Jānis
163 Pārums Ojārs
164 Petrova Valentīna
165 Pētersone Laila
166 Pilipivs Juris
167 Platpīre Līga
168 Podnieks Jānis
169 Poļakovs Vladimirs
170 Ponomarenko Vladislavs
171 Pupause Ilona
172 Puriņš Aivars
173 Pušņakovs Feoktists
174 Putniņa Iveta
175 Putns Aldis
176 Rags Ēriks
177 Rācenāja Zinaīda
178 Rencis Edgars
179 Reinberga Austra
180 Ringa Helēna
181 Robežniece Inga
182 Rogāle Aija
183 Rozēna Ināra
184 Rubenis Gunārs
185 Rudzāts Zigfrīds
186 Ruhocka Ineta
187 Rūtiņš Edgars
188 Saulīte Dace
189 Saušs Romualds
190 Sedvalde Evija
191 Sirmā Inese
192 Sirsone Ilona
193 Skangalis Normunds
194 Skābardis Kaspars
195 Skrebeļs Aigars
196 Sokunova Jekaterina
197 Spridzāns Andris
198 Spridzāns Jānis
199 Sproģe Zita
200 Spūle Vilcāne Zanda
201 Stankevica Iveta
202 Stepanov Aleksander
203 Strapcāns Jānis
204 Supe Jānis
205 Svilāne Dūda Valentīna
206 Šakelis Valērijs
207 Šimkuns Tonats
208 Šīrante Gunita
209 Šķipare Rita
210 Šķipare Ruta
211 Šnitka Skaidrīte
212 Šteinbergs Dainis
213 Štūla-Pankoka Irīna
214 Šūpulnieks Ivars
215 Tilts Valdis
216 Titova Anna
217 Titova Jelena
218 Tokareva Ludmila
219 Trubačs Pēteris
220 Upīte Santa
221 Urbāne Ilze
222 Valdmanis Pēteris
223 Valnere Līga
224 Vanuška Jānis
225 Vasiļjeva Mārīte
226 Vasiļkova Ilona
227 Važņevičs Jānis
228 Vācietis Andrejs
229 Vecbaštiks Māris
230 Veliks Ivars
231 Vembris Jānis
232 Vilcāne Mārīte
233 Vilnītis Aigars
234 Višņevskis Valdis
235 Vītola Aija
236 Vītola Antra
237 Vītola Leontīne
238 Vītols Arvīds
239 Vnukovs Aleksandrs
240 Vocišs Jānis
241 Vucēns Broņislavs
242 Zagorskis Jānis
243 Zaķis Aivars
244 Zarņickis Viktors
245 Zālīte Iraīda
246 Zālīte Inga
247 Zeps Arvīds
248 Ziediņa Inga
249 Ziemane Ligita
250 Ziļa Anfisa
251 Zinkovska Dzintra
252 Zitmane Astrīda
253 Zubovičs Leontijs
254 Zuravļova Rita
255 Žavrida Anita
256 Žižņevskis Raimonds
257 Žukovskis IlmārsLSVS 54.sporta spēļu finālsacensībās

26. medaļas - 9 zelta, 11 sudraba un 6 bronzas medaļas.