LVVA biedra pievienošana.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads, mēnesis, diena(gggg-mm-dd)

Vīrietis
Sieviete

Dzīvesvieta

Kolektīvs

Telefons

E-mails

Kad iestājies(gggg-mm-dd)

Kad samaksāts(gggg-mm-dd)

Cik samaksāts

Piezīmes